Діючий Закон про рекламу покликаний характеризувати рекламну сферу в межах України. Завдяки цьому нормативно правовому акту вищої юридичної сили визначаються базові принципи функціонування рекламної діяльності на території нашої держави. Поза тим, Закон України про рекламу покликаний впорядковувати будь-які правові відносини, які формуються внаслідок створення, поширення, отримання готового рекламного продукту.

Важливо знати, що будь-яка рекламна діяльність чи внутрішнього, чи зовнішнього спрямування (маються на увазі об’єкти розповсюдження рекламних проектів, якими можуть бути газети, журнали, телебачення, радіо, білборди, щити, громадський, корпоративний транспорт тощо) в обов’язковому порядку повинна опиратися на нормативно правові акти нашої держави.

Кожен фахівець рекламної галузі зобов’язаний дотримуватися чітко встановлених правил реалізації того чи іншого проекту, що стосується легального створення та розповсюдження текстових, візуальних зображень рекламного характеру на дозволених засобах.

У цьому контексті варто наголосити, що відповідно до статті 7 Закону України про рекламу, виробник реклами будь-якого різновиду та спрямування повинен дотримуватися базових принципів, на основі яких законно функціонує аналізована діяльність. Скажімо, чи не найголовнішими принципами вважаються засади на кшталт законності, чіткості, достовірності, безпечності застосування форматів, пристроїв для фізичного та психічного здоров’я людини тощо.

У рамках Закону України про рекламу суттєвим є аспект перманентного врахування добросовісної конкуренції. Незважаючи на напрямок, специфіку тієї чи іншої підприємницької діяльності, рекламний проект в жодному разі не повинен руйнувати суспільної довіри до пропонованого, приміром, на бортах маршрутного таксі, оригінального зображення просувального характеру.

Аналізуючи основні засади гуманної, доступної рекламної діяльності, зазначені у головному нормативно правовому акті, що стосується галузі створення, поширення реклами на території України, необхідно враховувати коректний підхід до інформації, яка подається в рекламному повідомленні.

Що мається на увазі? Згідно із Законом України про рекламу, текстові, візуальні проекти не повинні бути наповненими фрагментами, які можуть у будь-який спосіб порушувати етичну, гуманну, моральну сфери.

Звернемо увагу, що наша рекламна агенція реалізовує прогресивні рекламні ініціативи вже протягом семи років. Ми ретельно дбаємо про те, щоб вся продукція рекламного спрямування, яку створюють та розповсюджують кваліфіковані майстри маркетингово-просувальної діяльності, дизайнери, графіки, художники, відповідала вимогам, нормам чинного законодавства.

Ми завжди піклуємося про виготовлення саме добросовісної реклами, яка комбінує в собі дотримання всіх аспектів Закону України про рекламу, а також найважливіших критеріїв якості, доступності, ефективності. Відтак, якщо Вам потрібно замовити широкоформатний друк Львів або будь-які інші послуги, пов’язані з реалізацією дієвої реклами на транспорті, рекомендуємо звертатися до нашого рекламного агентства.

Кваліфікований персонал нашої компанії чітко враховує всі деталі нормативно правових актів, що покликані формувати та регулювати процеси, які стосуються рекламної сфери на території нашої держави. Скажімо, у рамках статті 18 Закону України про рекламу, слід застосовувати на практиці всі моменти добросовісної транспортної реклами.

Для цього, насамперед, долучається погодження з власниками транспортних засобів чи уповноваженими ними органами щодо коректного розповсюдження готових рекламних проектів на бортах, приміром, маршруток, тролейбусів, автобусів, трамваїв, власного чи корпоративного автотранспорту. При цьому, якщо реклама створена з дотриманням всіх правових норм, втручатися у формат, змістовне, візуальне наповнення рекламного зображення не можна.

Працівники нашої агенції повсякчас дбають про відповідність готової реклами всім вимогам безпечного дорожнього руху. Адже по-справжньому якісна та добросовісна реклама на транспорті повинна не лише привертати увагу потенційних споживачів, зацікавлювати їх у купівлі пропонованої продукції, але й гарантувати стовідсотковий рівень безпеки під час активного руху транспорту. Тобто транспортні зображення добросовісного характеру – це такі продукти, які розташовуються у чітко дозволених зонах тролейбуса, автобуса, маршрутного таксі, трамвая, легкового, вантажного авто, буса, фури, цистерни, фургона, грузового холодильника тощо.

Реклама на транспорті повинна відповідати гуманістичним і толерантним принципам. Постійна реалізація подібних аспектів добросовісного спрямування дозволяє не лише законно вести рекламний бізнес на території нашої держави, але й гарантувати щоразу вищий рівень продуктивності та залучення більшого сегменту цільової аудиторії. Що мається на увазі?

Справа в тому, що людині з цілком здоровою психікою не будуть прийнятними будь-які рекламні зображення, що носять насильницький, агресивний чи непристойний характер. У цьому контексті завжди варто враховувати як законність, так і психологічний момент. Адже реципієнтам важливо споглядати приємні, позитивно забарвлені, естетично довершені картинки, що прикрашають борти громадського чи приватного транспорту. Якісно та добросовісно оформлена реклама завжди користуватиметься успіхом, залучаючи до рекламного процесу щоразу більший відсоток цільової аудиторії.

Відтак, чітке дотримання всіх етапів ведення, прогресування рекламної діяльності, які зазначаються у Законі України про рекламу, спроможне гарантувати правильний та водночас успішний рекламний бізнес. Адже довіра до справжнього професіоналізму базується на законності, точності, гуманності, етиці та моральності.

Отож, якісна реклама на транспорті – це результат, насамперед, знань і дотримань усіх нормативно правових актів, що стосуються рекламної діяльності на території нашої держави.